Kan man avbestille avtale om oppføring av bolig?

Gå til hovedinnhold

Kan man avbestille avtale om oppføring av bolig?

Mye kan endre seg fra man inngår avtale om oppføring av bolig til den skal stå ferdig.

Forbrukeren kan avbestille en avtale om oppføring av ny bolig. Dette kan enten gjelde hele eller deler av ytelsen. Avbestilling kan skje helt frem til boligen er overtatt av forbrukeren.

Eier forbrukeren tomten medfører avbestilling plikt for forbrukeren til å betale entreprenøren vederlag for det arbeidet som er utført før avbestillingen ble gjort. Entreprenøren kan i tillegg alltid kreve erstatning for det tap han blir påført som følge av avbestillingen.

Dersom entreprenøren eier grunnen skal forbrukeren holde entreprenøren skadesløs som følge av avbestillingen.

I og med prinsippet er at entreprenøren ikke skal påføres økonomisk tap som følge av at forbrukeren avbestiller oppdraget, vil en avbestilling kunne bli svært kostbar for forbrukeren.

Man har anledning til å avtale at det skal betales et standardisert gebyr i stedet for erstatning ved avbestilling.

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.