Foredraget vil gi en oversikt over sentrale spørsmål som oppstår ved tomtefeste som:
* forlengelse av tomtefesteavtaler, muligheter for oppregulering av festeavgift
* innløsning av festet tomt, vilkår og innløsningssum
* regulering av festeavgift
* lovendringer i kraft 1. juli 2015 og overgangsregler

Tid: 24.november 2016. Kl 18 - 20
Kurssted: Kurslokaler ved Caverion/Intersport, Moafjæra 10, 2. etg., 7606 Levanger. 
Kursholder: Advokat Amund Hatlinghus.