Kjøpe bolig

Gå til hovedinnhold

Kjøpe bolig

Når man kjøper bolig, må man som regel betale tinglysningsgebyrer og dokumentavgift.

Dokumentavgift

Dokumentavgiften påløper ved tinglysning av eierskifte for fast eiendom. 

Dokumentavgiften er 2,5 % av verdien på det tidspunktet overdragelsen tinglyses. Som regel vil det være kjøpesummen som blir lagt til grunn, med mindre den er satt kunstig lavt. 

Det er Statens Kartverk som innkrever dokumentavgiften.

Fritak fra dokumentavgift

Det er fritak fra dokumentavgiften i blant annet følgende tilfeller:

  • Overføring mellom ektefeller under ekteskapet, i forbindelse med skilsmisse og død.
  • Overføring av felles bolig mellom samboere i forbindelse med samlivsbrudd, forutsatt av at man har vært samboere i minst to år, eller venter, har eller har hatt felles barn.
  • Arv etter arvelovens regler.
  • Innløsning av festet tomt.
  • Første overføring av ny bygning som ikke er tatt i bruk.
  • Bygg under oppføring
  • Borettslagsandeler

Se Kartverkets nettsider om dokumentavgift: http://www.kartverket.no/eiendom/priser-og-gebyr/dokumentavgift/

Tinglysningsgebyrer

Det skal betales tinglysningsgebyr for tinglysning av dokumenter på eiendommen. Gebyrene gjelder per dokument.

Se gebyroversikten her: http://www.kartverket.no/eiendom/priser-og-gebyr/tinglysingsgebyr/

Vi hjelper deg:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Du kan også sende SMS med kodeordet "juss" til 2007. SMS-tjenesten kan benyttes hele døgnet. Du plasseres da i samme kø, og får svar i kontortiden.

Send inn et juridisk spørsmål

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.