Lukk

Logg inn med medlemsnummer og passord opprettet hos oss.

Er det første gang du skal logge deg inn på medlemssidene til Huseiernes Landsforbund bruker du postnummer som passord.

Dersom dette ikke fungerer, prøv å klikke på "Glemt passord?" under.

Om du ikke kommer videre med bruk av medlemsnummer og postnummer som innlogging, og ikke får respons på "Glemt passord", kan du kontakte oss på post@huseierne.no eller telefon 22 47 75 00.

Om Huseiernes Landsforbund

Huseiernes Landsforbund (HL) er en landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av hus, leiligheter, sameier, borettslag og gårdeiere.

HL ivaretar huseiernes lokale og rikspolitiske bolig- og eiendomsinteresser.

Forbundet yter juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning til medlemmene. Gjennom verdifulle rabattavtaler sparer medlemmene betydelig mer enn kontingenten på forsikring, boliglån, internett/telefoni, boligalarm, varmepumper, teknisk kontroll av boligen, rørleggertjenester, fyringsolje, strøm, boligsalg, taksering, med mer.

Klikk for å se medlemsfordeler

Huseiernes Landsforbund (HL) er organisert i 24 distriktsavdelinger som holder møter og kurs om aktuelle huseiersaker. I hvert distrikt har forbundet en leder, som er ansvarlig for at medlemmenes interesser blir ivaretatt. Flere steder er det stiftet lokalforeninger.   Klikk for å se våre distriktskontorer

Huseiernes magasin Hus & Bolig kommer ut med seks utgaver årlig, og er gratis for medlemmer.

Huseiernes Landsforbund har sitt hovedkontor i Fred. Olsensgate 5 i Oslo. Sekretariatet på ca. 30 årsverk ledes av adm. direktør Peter Batta.

Klikk her for å se oversikt over ansatte og distriktsledere.

Les HLs vedtekter og arbeidsprogram

Internasjonalt og nordisk samarbeid 

Huseiernes Landsforbund er tilsluttet Den Internasjonale Huseierunionen - U.I.P.I.

Gjennom medlemskapet i UIPI får HL blant annet mulighet til å være med å påvirke det arbeidet som gjøres i EU vedrørende fast eiendom.

Gjennom det juridiske nettverket i UIPI kan HL også tilby norske medlemmer juridisk råd dersom de har problemer med eiendom i utlandet. Klikk her for å lese om Property Legal Advice Network (PLAN)

Publisert: 19. jan 2012 21.54, Oppdatert: 4. nov 2014 13.45

Huseiernes Landsforbund (HL) kan, etter behov, utlevere medlemsregisteret til sine samarbeidspartnere. Kun bedrifter som har formell samarbeidsavtale med HL får tilgang til medlemsregisteret. Registeret kan overføres elektronisk eller i papirformat.