Til deg som vil være med på gruppesøksmålet mot Oslo kommune.

Saken er berammet til 24. – 26. april 2017 i Oslo tingrett . Retten har utpekt Huseiernes Landsforbund (HL) til grupperepresentant. Alle som ønsker å delta i gruppesøksmålet om eiendomsskatten i Oslo må nå formelt melde seg på søksmålet til Oslo tingrett. Tingretten har opprettet et eget elektronisk register for deltakere i dette gruppesøksmålet. Man kan også registrere seg ved fremmøte i Oslo tinghus. Fristen for å registrere seg er 20. april 2017.

Hvis du ikke registrerer deg hos tingretten, er du ikke med på søksmålet. Det er viktig at så mange som mulig er med. Uten dere blir det ikke noen sak! Vi minner om at HL dekker alle sakens omkostninger.

Elektronisk registreringsskjema hos Oslo tingrett