Har du problemer med søppeltømming i Oslo?

Renovasjon er en kommunal tjeneste som finansieres gjennom selvkostprinsippet. Når du ikke har fått den tjenesten du har betalt for, har du krav på prisavslag. Dette bør du kreve av kommunen.