Peter Batta - Generalsekretær

Telefon: 900 300 48

Klikk på bildene for stor versjon - kan fritt benyttes av pressen.

Peter Batta
Peter Batta
Peter Batta
 
Peter Batta


Kristin Gyldenskog - Leder av samfunnsavdelingen

Telefon: 41 40 27 47

  Kristin Gyldenskog  Kristin Gyldenskog
 Kristin Gyldenskog Kristin Gyldenskog Kristin Gyldenskog

 

Juridisk avdeling

Klikk på bildene for stor versjon - kan fritt benyttes av pressen.

Anders Leisner Annita Magnussen Einar Frigland
Anders Leisner Annita Magnussen Einar Frigland
Karianne Listerud
Yana Beate Totland Per Christian Nordahl Karianne Listerud
Yana Beate Totland  Per Christian Nordahl Karianne Listerud
Espen Kheradmandi 
Morten Fæste Morten Fæste Espen Kheradmandi
 Øistein Olsen Krokmoen    
 Øystein Olsen Krokmoen