Styrets sammensetning frem til neste landsmøte er:

Andreas S. Christensen, Oslo, leder

Inger Johanne Dehli, Sør-Trøndelag, nestleder

  • Thor Johan Larsen, Telemark
  • Anne Kristin Vie, Oslo
  • Lena Drønnesund, Akershus
  • Knut Magnus Haavig, Rogaland
  • Steinar Dugstad, Aust-Agder
  • Hege Hafnor, Nordland
  • Gunnar Hovland, Sør-Trøndelag
Fra venstre: Lena Dønnesund, Inger Johanne Dehli, Knut Magnus Haavig, Gunnar Hovland, Andreas S. Christiensen, Anne Kristin Vie og Hege Hafnor. Styremedlemmene Thor Johan Larsen og Steinar Dugstad var ikke til stede da bildet ble tatt.

Fra venstre: Lena Dønnesund, Inger Johanne Dehli, Knut Magnus Haavig, Gunnar Hovland, Andreas S. Christiensen, Anne Kristin Vie og Hege Hafnor. Styremedlemmene Thor Johan Larsen og Steinar Dugstad var ikke til stede da bildet ble tatt.