- De blir altså ikke obligatoriske fra 2015 av, slik eiendomsmeglerforetakenes forening, Eiendom Norge, garanterte høsten 2012, sier generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.

- Vi var de første i Norge som allerede for 20 år siden lanserte «Boligtesten», en tilstandsrapport som skulle erstatte de tradisjonelle takstene, påpeker Peter Batta.   Men vi har aldri ønsket at disse skulle påtvinges alle som selger sin bolig. Det skal være frihet til å velge om man ønsker en takst eller boligsalgsrapport eller avhendingsforsikring ved salg av bolig.

Under enhver omstendighet har selger opplysningsplikt for alle kjente feil og mangler. Kjøper har på den annen side undersøkelsesplikt. Det er også forsikringstilbud til både kjøper og selger tilgjengelig på markedet i dag.

En boligsalgsrapport vil antagelig koste mellom 10.000 og 20.000 kroner og i enkelte tilfeller være med på å forsinke salgsprosessen. Å gjøre boligsalgsrapporten obligatorisk har heller ikke hjemmel i eiendomsmeglerloven. I tillegg kommer at den i en rekke tilfeller ikke er særlig praktisk, som ved salg til en leier som kjenner huset like godt som selger, ved gavesalg, ved salg innen familien og ved en rekke salg av leiligheter i sameier og borettslag.

På den annen side vil en velformulert og grundig boligsalgsrapport være en ekstra trygghet for kjøper av hus og samtidig gjøre selgeren ansvarsfri i større grad. Den vil også bidra til å redusere konflikter mellom kjøper og selger.

Selgere som vil «sikre seg» ekstra godt vil kanskje til og med få noe ekstra i budrunden fordi de har rekvirert boligsalgsrapport. – Derfor er jeg absolutt positiv til den nye boligsalgs­rapporten, men boligselgeren må stå fritt til å velge, påpeker generalsekretær Peter Batta.