Grønnegata 80 (Nordeabygget), inngang fra Fredrik Langesgt 25

Postadresse: Postboks 90, 9251 Tromsø.