Mer info:
DALAN Advokatfirma DA 
Fridtjof Nansens Plass 6
Postboks 1214 Vika
0101 Oslo

Nettside: dalan.no/ansatt/thomas-andersen