Mer info:
Oslo advokatfellesskap
St. Olavs gt. 28
Postboks 7052, St.Olavs plass
0130 Oslo

Nettside: www.advokatfellesskap.no/hanne-plahte-maartmann