Mer info:
Vegard Sandaa Karlsen - - 901 51 594
Hilde Ulland - - 951 65 615

Advokatfirmaet Bergaard Sandbek AS
Beddingen 8
0250 Oslo

Nettside: bslaw.no