Mer info:
Advokatfirmaet Preto & Co DA
Strandgaten 18
Postboks 554 Sentrum
5806 Bergen

Nettside: preto.no