Mer info:
Advokatene Kristiansen og Løvsletten M.N.A
Torggt 42
2301 Hamar

Nettside: http://www.adv-lovsletten.no/