Mer info:
Advokatfirmaet Mageli
Østregate 23, Postboks 343
2303 Hamar

Nettside: www.mageli.no/Medarbeidere/Hamar/Lise-Marken-Aasterud