Mer info:
Advokatene Myrvold, Ovlien & Nøkleby
Postboks 207
2202 Kongsvinger

Nettside: www.advokateneikongsvinger.no