Mer info:
Alta-advokatene
Postboks 1043 
9503 Alta

Nettside: www.alta-advokatene.no