Mer info:
Verftsgata 4
7042 Trondheim

Nettside: immer.no