Mer info:
Advokatene Salberg/ Kjelstad/ Hatlinghus
Moafjæra 8
Postboks 724 Moan
7610 Levanger

Nettside: advokatlevanger.no