Mer info:
Langseth Advokatfirma DA
Postboks 1371 Vika
0114 OSLO

Nettside: www.langsethadvokat.no