Mer info:

Advokatene Myrvold, Ovlien, Nøkleby & Gjølstad jr
Fjellgata 5, 3.etg
Postboks 207
2202 Kongsvinger

Nettisde: advokateneikongsvinger.no