Mer info:
Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz DA
Julsundvegen 4
6412 Molde

Nettside: ovgj.no/medarbeidere/ole-houlder-rodstol