Mer info:
Advokatfirma Øverbø Gjørtz AS
v/ advokat Are Opdahl
Korsegata 4B
6002 Ålesund

Nettside: www.ovgj.no