218 415 Medlemmer i Huseiernes Landsforbund

Gå til hovedinnhold

218 415 Medlemmer i Huseiernes Landsforbund

Ved inngangen til det nye året har Huseiernes Landsforbund 218 415 betalende enkeltmed­lemmer. Dette er en økning på 5 532 medlemmer fra samme tid i fjor, eller 2,6 prosent. - Dette er en strålende utvikling, synes generalsekretær Peter Batta i HL.

Medlemstallet fordeler seg på 212 579 eiere av boliger, 610 borettslag, 3 564 sameier og 1 662 eiere av næringseiendom.

- I en stadig mer komplisert hverdag har stadig flere hus- og boligeiere behov for juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning. Slik service er derfor høyt prioritert i Huseiernes Landsforbund, påpeker Peter Batta.

Det er åpenbart at HL profiterer på de hyppige og omfattende endringer av lover og forskrifter som berører huseierne. I 2015 og inn i 2016 har det særlig dreiet seg om endringer i plan- og bygningsloven, og mange har spørsmål og problemer som de trenger hjelp til å takle.

Årlige økninger av ligningsverdiene og truende eiendomsskatter øker interessen for HLs arbeid. Og det er mer: Hvert år er skatten på utleie av sekundærbolig blitt økt for dem som betaler formuesskatt, og ikke nok med det: Flere ganger hvert år kommer det ulike forslag om å beskatte hus og hjem enda hardere. De siste forslag om slikt ble fremmet av Scheel-utvalget, og senere gjentatt av teoretisk orienterte fagøkonomer.

- Det er åpenbart at stadig flere boligeiere ønsker å støtte vårt interessepolitiske arbeid, og melder seg derfor inn. Mange gode medlemsfordeler og et nyttig magasin, Hus & Bolig, trekker også nye medlemmer, konstaterer Peter Batta.

Akershus er fylket med klart flest medlemmer, nemlig 38 065, mens Oslo har 26 863. Deretter følger Rogaland med 20 652 medlemmer, Hordaland med 15 812, Østfold med 15 375, Buskerud med 14 586, og Vestfold med 14 290.

Størst prosentuell vekst hadde Oppland nord med 8,86 prosent, Rogaland sør med 5,67 prosent og Sør-Trøndelag med 5,62 prosent. Deretter fulgte Hordaland og Romsdal som begge hadde over 5 prosent vekst.

HL har de senere årene stadig økt tilbudet av kurs og medlemsmøter. I 2015 ble det avholdt over 150 kurs med mer enn 14 000 deltakere. Dette vil videreføres i 2016. Den landsomfattende Huseierdagen vil ble avholdt for tolvte år på rad. Tilbud til unge og nyetablerere vil være et viktig satsningsområde. Derfor har vi ansatt en egen ungdomsrådgiver, påpeker Peter Batta.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Grille på balkongen? Ikke glem sikkerheten!

Les mer

Slik lykkes du med klematis

Les mer