KJÆRE ALLE STYRER I SAMEIER OG BORETTSLAG I VEST-AGDER

Vårt fylke har opplevd en rivende utvikling i antall seksjonssameier og borettslag i de senere år. Vi får stadig nye innmeldinger fra Eierseksjonssameier og borettslag og pr. 1.9.2014 hadde vi 134 boligselskaper som medlem av Huseiernes Landsforbund.

Det å påta seg styreverv i disse selskapene kan være utfordrende, kanskje spesielt knyttet til nyoppførte leilighetsbygg hvor mange av innflytterne kommer fra eneboliger, hvor de har kunnet «regjere» som de selv vil,  og av den grunn trenger tid på å bli vant til en for dem ukjent boform.

Men også sameier/borettslag med eldre bygg kan støte på problemer. For eksempel knyttet til ulike interesser for bruk av midler til fremtidig vedlikehold og oppgradering.

Jeg har over lengre tid hatt som «kjepphest» at man i enkelte tilfeller bør vurdere valg av en ekstern styreleder. Dette begrunner jeg med;

  • Å være styreleder er forbundet med betydelig ansvar og krever kompetanse. Det er ikke alltid at norsk dugnadsånd strekker til.
  • I tillegg til ansvar, skal styret som en av sine oppgaver også se til at man følger et strengt HMS regelsett (Helse, miljø og sikkerhet) gjennom internkontroll.
  • Kan være gunstig å se ting utenifra, være mer objektiv.
  • Det kan oppstå interne uenigheter som forsurer bomiljøet og som en ekstern styreleder kan nøytralisere.

Jeg er derfor glad for å kunne meddele våre medlemmer i eierseksjonssameier og borettslag at vi har fått en ny samarbeidspartner: Pål Martens Bratland, som dere kan kontakte med tanke på valg av ekstern styreleder.

Vennlig hilsen

Espen Solum
Distriktsleder
Huseiernes Landsforbund Vest-Agder

Presentasjon av Pål Magne Bratland, mulig styreleder, styremedlem og eller styresekretær for sameier:

Jeg har 32 års erfaring fra bank og industri/handel, hhv. 7 år som bedriftsrådgiver i bank og 25 år fra ledende jobber i Johan G. Olsen AS – konsern i Kristiansand. Jeg har også hatt ansvaret som selskapets og JGO konsernets styresekretær og vært styremedlem i mange av konsernets datterselskaper i Norge og utlandet. Våren 2013 startet jeg mitt eget konsulentselskap Grieg Martens AS med kontor i Havnekvartalet, Vestre Strandgate 23, 6. etasje. Selskapet tilbyr rådgivningsoppdrag innenfor finans, økonomistyring, analyser, styreverv og styresekretær etc. Som del av virksomheten påtar jeg meg gjerne jobben som ekstern styreleder i mindre eller større sameier.

Våren 2014 ble jeg valgt som ekstern styreleder i sameiet Rådhusgata 27 – 29, Kristiansand.

Dersom ditt sameie vurderer bruk av ekstern styreleder nøl ikke med å ta kontakt for en uforbindtlig samtale.

Med vennlig hilsen

Pål Martens Bratland
Siviløkonom