• Kontroll og målangar av radon
  • Sikringstiltak i nye og eksisterande bygg
  • Oppfølging
Dette firmaet står på lista til Statens Strålevern over firma som utfører tiltak mot radon.

Kontaktinfo: Angedalsvegen 43, pb. 632, 6804 Førde. Tlf.: 57 82 10 25. E-post:   - sjå her for kart Nettside: www.fmpas.no.

Les meir om radon hjå Statens strålevern: