Lokal samarbeidsavtale med XL-BYGG

Gå til hovedinnhold

Lokal samarbeidsavtale med XL-BYGG

XL-BYGG gir rabattar til HL-medlemmar i Sogn og Fjordane

Distriktsrepresentant for Huseiernes Landsforbund i Sogn og Fjordane, Jan Erik Mardal har inngått avtale med alle XL-bygg i fylket.  Avtalen gir gode rabattar til alle medlemmar.

Førde


Sogndal


StrynTilbodet er som følgjer:

  • Trelast og byggjevarer (konstruksjonsvirke, utvendig kledning, lekter, golvbord, panel, listverk, plater, isolasjon, papp, spiker, beslag): 10 % rabatt
  • Butikkvarer, reiskap og verktøy: 10% rabatt
  • Vindauge, takprodukt, kjøkken og baderomsmøblar: Gunstige tilbod, spør i din lokale XL-BYGG-butikk

Rabattane gjeld på rettleiande utsalspris og føreset kontant betaling. Ved større byggjeprosjekt, vert det fakturert kvar 14.dag eller etter nærmare avtale.


HL ynskjer alle lukke til med sine byggjeprosjekt!