Resten av Østfold dekkes av distriktskontoret i Moss.

Distriktslederen er engasjert på deltid, og medlemmer må derfor ringe og avtale tid hvis man ønsker et møte på vårt kontor.  Telefonhenvendelser besvares fortløpende, ved at forespørsler på mobilsvar besvares så raskt som mulig.

Vi har ca. 9.200 husstandsmedlemmer i vårt område.

Det også mange HL-medlemmer med hytte her, men bostedsadresse andre steder, som har behov for råd og veiledning. Vi svarer selvfølgelig på henvendelser fra disse også, selv om de formelt er medlemmer i en annen lokalavdeling.

Ole Øyvind Moen

Distriktsleder Østfold sør

69 30 70 81

Besøksadresse

Hundskinnveien. 94, Sarpsborg
Vis i kart