Kjære HL-medlem i Finmark

Avdelingen har for tiden ca. 1950 medlemmer. Finnmark består av mange småsteder og noen småbyer. Den minste er Honningsvåg, mens Alta er den største. Alle steder er like viktig for HL, noe som også avspeiles i medlemssammensetningen.

Tor Farstad har vært distriktsrepresentant for HL Finnmark fra 1990, og virksomheten drives fra hjemmekontor. Kontoret er ikke heldagsåpent, men besvarer telefoner og skriv fra medlemmene.

Ofte er det juridiske problemer saken dreier seg om, og da kan medlemmene ta kontakt med en av våre utmerkede advokater, eller juridisk avdeling i Fred Olsens gate. Problemer av teknisk art løser distriktsrepresentanten ut fra egen kunnskap, eller ved å henvise til annen ekspertise.

Tor E. Farstad

Distriktsleder Finnmark

91 17 51 60

Besøksadresse

Myrveien 11 D, Alta
Vis i kart