Har du næringseiendom?

Medlemsfordeler i Huseiernes Landsforbund - avdeling for næringseiendom (HLE):

 • Standard utleiekontrakt for bolig, som alltid er oppdatert med de siste lovendringene, i papir og elektronisk på nett. Gå til kontraktside
 • Tilang til standard utleieavtale for næringslokaler som alltid er oppdatert med de siste lovendringene, i papir og elektronisk på nett. Gå til side for leieavtaler
 • Gratis juridisk bistand over telefon. Den juridiske staben svarer på dine spørsmål alle virkedager fra kl. 0830 til 1600. Ring Jusstelefonen på 22 47 75 07
 • Advokatbistand til skriftlige arbeider eller til å føre saker for retten fra foreningens samarbeidsadvokater til sterkt reduserte priser.
 • Rabatter på blant annet strøm, energimerking og energivurdering, fyringsolje, finansiering og hussoppforsikring.
 • Kurs, studieturer, medlemsmøter og ferske nyheter om eiendom.
 • Du støtter et viktig interessepolitisk arbeid for eiendomsbransjen!

Styringsgruppen for HLE består av:

 • Adm.dir. Hans Welle-Watne Hammersborg gruppen
 • Markedssjef Geir Engebraaten Kaare Berg gruppen
 • Advokat Bente Bendixen  Simensen, Erling og Bendixen, Bente
 • Adm.dir. Lars Erik Muhri Larsen Firmaet Lars Muhri Larsen

Administrativt ansvarlig:

 • Utredningssjef Dag Refling Huseiernes Landsforbund
 • Advokat Einar Frigland Huseiernes Landsforbund


Meld deg inn her

Viktigere enn noen gang!

Gårdeiere kunne tidlig i februar 1895 henvende seg til assistancekontoret i Huseierforeningen i Christiania og få nødvendige råd og hjelp til drift og forvaltning av sine utleiebygg.

Etter sammenhengende drift i 109 år, med skiftende bemanning og under nye navn, gir Huseiernes Landsforbund fremdels juridisk bistand til sine medlemmer med næringseiendom. Mange vet å sette pris på betydningen av foreningens standard utleiekontrakter, som alltid er oppdatert med de siste lovendringer, og mange har hatt gleden av å få hjelp når det var nødvendig.

Den juridiske staben i HL sitter klar hver dag fra 0830 til 1600 og svarer på spørsmål. For dem som trenger en advokat til skriftlige arbeider, eller til å føre en sak for retten, har foreningen samarbeidsadvokater som medlemmene kan benytte til sterkt reduserte priser.

Det var en stor dag for foreningen da husleiereguleringen ble besluttet avviklet over en tiårs-periode fra januar 2000, etter det lengste lobbyarbeidet i manns minne. Reguleringen ble innført som midlertidig lov i 1915.

Ingen andre saker har det tatt 85 år å få gjennomslag for, men gjennomslag har HL fått i mange viktige saker - og flere skal det bli. På midten av 1990-tallet sørget foreningen for at eiendomsskatten i Oslo ble fjernet, og at den nye husleieloven fra 2000 ga en tilnærmet fri avtalerett i næringsleieforhold, bare man passer på formalitetene.

Det er god foreningstradisjon for å løse ting på egen hånd når det er nødvendig. Huseiernes forening gikk selv inn og startet rottekrig i 1920-årene, den startet egen bankvirksomhet gjennom etableringen av "Den Østenfjeldske kreditforening for 1. prioritets pantelån" da bankene trakk sine lån til gårdeierne i årene etter krakket i 1899, og Huseierforeningen etablerte sitt eget renovasjonsselskap i 1918 da den kommunale servicen ble dårlig og for dyr.

Etter hvert har det også kommet mange andre rabattilbud. Nå kan medlemmer av HLE nyte godt av foreningens avtaler som billigere strøm, forsikring, fyringsolje, finansiering og soppforsikring.

Det tilbys kurs, studieturer, medlemsmøter og ferske nyheter om eiendom for dem som er medlemmer.

I den siste tiden har problemer med kommunene blitt viktigere og viktigere for de som lever av næringseiendom. Mange kommuner krever utbyggingsavtaler, omregulerer utbyggingsgrunn til friluftsformål uten å gi full erstatning og tar skyhøye gebyrer for byggesaksbehandling og kommunale tjenester. Det skulle ikke være nødvendig å si at HLE hele tiden har nok av saker å arbeide med.

I mer enn 100 år har foreningen også sørget for at huseiernes interesser har fått gjennomslag i de politiske fora, og den har fulgt dårlig med i pressen som ikke nylig har sett eller hørt foreningens navn i avisene, på TV eller i radio.

Det må til for å få gjennomslag i et moderne mediesamfunn. Selv om det koster litt mer enn de opprinnelige 2 kroner året for å være medlem av huseierforeningen i Christiania i 1894, vil de fleste medlemmene av HLE tjene på medlemskapet hvis de bruker rabattene. Samtidig støtter de sin egen interesseorganisasjon og får tilbud om personlig rådgivning og hjelp når det trengs.

ff

pp