Rabatten gjelder ikke tilbuds-/kampanjevarer og lignende, samt arbeid som utføres etter fastpris.