Søk etter takstmenn som yter 10 % rabatt til HL's medlemmer gjør du på www.ntf.no.

  1. Velg BOLIG (standard valg ved åpning av siden).
  2. Skriv inn kommunen du ønsker og klikk på søkeknappen.
  3. Deretter velger du UNDERKATEGORI "Huseiernes Landsforbund".
  4. Du kan sortere i listene ved å klikke på kolonneoverskriften.

    Flere av Norges TakseringsForbunds medlemmer/takstmenn har valgt å markedsføre seg også i nærliggende kommuner, dvs. utenom den kommunen de har kontoradresse.