Boligstyret.no

Gå til hovedinnhold

Boligstyret.no

Boligstyret gir medlemmer i Huseiernes Landsforbund rabatt på 1000 kr på kjøpsprisen. I tillegg gis det 10 % rabatt på abonnementet.

Dette gir styret full tilgang til alle maler, dokumenter, verktøy og nyheter på Boligstyret.no

Dette får dere på Boligstyret.no

HMS dokumentasjon

Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollrutiner) krever at hvert boligselskap skal ha utarbeidet et system for kontroll av bestemte områder av sikkerhetsmessig betydning for beboerne. Disse kontrollsystemene skal dokumenteres skriftlig. Her finner du et godt utarbeidet dokument med tilhørende sjekkskjemaer.

Forslag til vedtekter med utfyllende forklaringer

Alle borettslag, boligaksjeselskaper og eierseksjonssameier skal ha vedtekter. Vedtektene er det beste styringsverktøyet styret og generalforsamlingen har. Her finner du mulige vedtektsbestemmelser som går langt utover de minstekrav lovreglene stiller til vedtektene.

Veiledning ved mislighold

Når en eier i et boligselskap ikke etterlever de regler som gjelder, trenger man gode rutiner for behandling av mislighold. Her vil du finne gode styringsverktøy for å starte en slik prosess.

Forberedelse til årsmøte

Det ordinære sameiermøtet og den ordinære generalforsamlingen (årsmøtet) er i mange tilfeller den viktigste begivenheten i boligselskapet i løpet av ett år. Det er derfor viktig at årsmøtet arrangeres og gjennomføres riktig og tydelig måte. Denne dokumentbasen inneholder dokumenter som kan tjene som mal for de dokumenter styret må utarbeide og sende ut til årsmøtet.

I tillegg

  • Maler på mange nyttige dokumenter
  • Nyhetsvarsel med nye lover, endringer og retningslinjer

Les mer og kjøp tilgang på www.boligstyret.no