Innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren

Gå til hovedinnhold

Innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren

Vi viser til departementets høringsbrev med høringsfrist 9. januar 2017.

Huseiernes Landsforbund (HL) støtter Banklovkommisjonens forslag om å videreføre dagens nivå på innskuddsgarantien ved at innskudd i norske banker er sikret med inntil to millioner kroner gjennom Bankenes sikringsfond. HL støtter også Banklovkommisjonens forslag om utvidet vern for enkelte store innskudd i 12 måneder, noe som innebærer at innskudd knyttet til klientkonto ved overdragelse av private boliger blir garanterte i sin helhet.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Slik bestiller du håndverker nå

Les mer
Den mest snørike vinteren siden 2000 kan føre til stor vårflom.

Fare for stor vårflom

Les mer