Huseiernes Landsforbund (HL) støtter Banklovkommisjonens forslag om å videreføre dagens nivå på innskuddsgarantien ved at innskudd i norske banker er sikret med inntil to millioner kroner gjennom Bankenes sikringsfond. HL støtter også Banklovkommisjonens forslag om utvidet vern for enkelte store innskudd i 12 måneder, noe som innebærer at innskudd knyttet til klientkonto ved overdragelse av private boliger blir garanterte i sin helhet.