Medlemmer blir inntil videre ivaretatt av hovedkontoret i Oslo. Fred Olsens gate 5 - 0152 Oslo.