Vil regulere muligheten for korttidsutleie gjennom AirBnB

Gå til hovedinnhold

Vil regulere muligheten for korttidsutleie gjennom AirBnB

Huseiernes Landsforbund går sammen med Leieboerforeningen inn for å regulere muligheten for korttidsutleie av eierseksjoner gjennom AirBnB.

Huseiernes Landsforbund går sammen med Leieboerforeningen inn for å regulere muligheten for korttidsutleie av eierseksjoner gjennom AirBnB.

Leieboerforeningen og Huseiernes Landsforbund har i lenger tid arbeidet for å søke å komme frem til et omforent forslag til regler og begrensninger for korttidsutleie i eierseksjonssameier. Selv med noe ulike utgangspunkter har vi kommet frem til et felles forslag som er godkjent av styrene i begge foreninger.

-Vi er kjent med at revisjonen av eierseksjonsloven allerede foregår i Kommunalkomiteen. AirBnB er en viktig del av den sterkt fremvoksende delingsøkonomien. Derfor er det viktig å ha noen klare spilleregler for slik korttidsutleie, sier generalsekretær Peter Batta.

Saken er sendt til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, statssekretær i samme departement Per Willy Amundsen og til lederen av Stortingets Kommunal- og forvaltningskomite Helge Andre Njåstad, se vedlagte brev.

Kontaktpersoner

Bilde og video

Dokumenter