Alle som eier bolig i Oslo har fått brev fra Eiendoms-skattekontoret med informasjon om hvordan eiendomsskatten for deres eiendom skal beregnes. Eiendomsskatten fastsettes på to måter. Se også video hvor Peter Batta forklarer hva du bør gjøre.