Spår boligprisvekst på syv til ni prosent

Gå til hovedinnhold

Spår boligprisvekst på syv til ni prosent

Huseiernes Landsforbund mener boligprisene kommer til å stige mellom syv og ni prosent på landsbasis i 2017. Størst prisøkning blir det i boligmarkedet i Oslo med en oppgang på 12 – 13 prosent.

- Lave renter bidrar til høy temperatur i boligmarkedet også neste år. Norsk økonomi har bedret seg raskere enn mange trodde, sier generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund. Han spår at trykket i boligmarkedet i Oslo vil fortsette.
- Lave renter og et stort underskudd på boliger i Oslo-området vil føre til stort prispress i boligmarkedet i Oslo. Dette styrkes også av stor etterspørsel etter sekundærboliger. Prisveksten i Oslo må løses med å bygge mer, sier Batta og viser til at antall igangsatte boliger i Oslo-området er på vei opp.
- Innføring av eiendomsskatt i Oslo har ikke dempet presset på boligprisene. Eiendomsskatten gjør det bare enda vanskeligere for mange å komme inn på boligmarkedet i Oslo, sier Batta.

Fortsatt nedgang i Stavanger
Boligmarkedet blir påvirket av høyere boligtilførsel neste år som demper prisene. Ringvirkningene fra oljenedturen er mer begrenset enn fryktet og lavere arbeidsledighet og lave renter vil føre til høy temperatur i boligmarkedet. Prognosene til Huseiernes Landsforbund viser at Tromsø, Ålesund og Bergen vil få en prisøkning på rundt fem prosent i 2017, mens boligmarkedet i Fredrikstad, Hamar og Trondheim vil stige rundt åtte prosent. Stavanger får en liten nedgang i boligprisene neste år, mens Rogaland vil få en prisvekst på opptil én prosent.

- Det er regionale forskjeller i boligmarkedet. Det er viktig at finansministeren ikke strammer inn på boliglån og stenger unge ute. Det bør bygges 5.000 studentboliger årlig de neste ti årene. Det vil lette trykket i leiemarkedet og redusere etterspørselen også i boligmarkedet, sier Batta.

Kontaktpersoner

Dokumenter