Slik blir din nye nettleie i 2022

Gå til hovedinnhold

Slik blir din nye nettleie i 2022

Nettleien for 2022 skulle vært basert på den timen i måneden hvor du brukte mest. Men hvor mye strøm du bruker og ikke minst når på døgnet du brukte den spiller også inn. Men i desember ble innføringen stoppet.

Av: Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i Huseierne

Oppdatert: Fredag 17. desember ble SV og regjeringspartiene enige om en strømpakke. Da ble de enige om å utsette innføringen av nettleien.

Les mer: Ny nettleiemodell utsettes

Fakta:

Disse store nettselskapene utsetter den nye nettleien

Til sammen representerer disse 10 nettselskapene 2.426.161 nettkunder:

 1. Elvia 
 2. Tensio 
 3. BKK Nett 
 4. Lede (Skagerak Nett) 
 5. Agder Energi Nett 
 6. Lnett (tidligere Lyse) 
 7. Arva 
 8. Norgesnett 
 9. Glitre energi nett 
 10. Haugaland Kraft Nett 

NB: Det er 100 nettselskaper i Norge, så listen tar derfor utgangspunkt i de 10 største nettselskapene som har flest nettkunder.

 

I det videre er modellen som skulle vært innført fra 2022 beskrevet:

Kort fortalt er det to ting som bestemmer nettleien din fra 1. januar 2022:

1. Den timen forrige måned hvor du brukte mest strøm samtidig vil bestemme hvor dyrt kapasitetsleddet ditt blir denne måneden.

2. Hvor mye strøm du bruker, og ikke minst når på døgnet/i uken du bruker den vil legge grunnlag for hva du betaler i energiledd.

Dette er altså kun nettleien, så du må i tillegg tenke på når strømprisen er lav om du skal spare penger på strømregningen.

Hva er endret?

Først av alt kan det være greit å si noe om den gamle nettleiemodellen mot den nye. 

Prisen på nettleie er enn så lenge delt inn i en fast del og en variabel del, henholdsvis fastledd og energiledd.

 • Fastleddet er som navnet tilsier fast, altså et likt beløp hver måned for alle kunder tilknyttet samme nettselskap.
 • Energileddet avhenger av hvor mye strøm du bruker, altså at du betaler en sum i nettleie for hver kilowattime du bruker. 

Fra 1. januar 2022 vil fastleddet endres, og avhenge av ditt maksimale behov for kapasitet. Du vil kunne havne på ulike trinn i «effekttrappa» avhengig av hvor mye kapasitet/effekt du trengte i den timen du brukte mest strøm sist måned.

Det er hovedinnholdet i modellen basert på «månedsmaks», som de fleste av landets nettkunder vil ende opp med.

Forvirret? Vi forklarer begrepene under!

Energileddet i nettleien som nå bare er avhengig av hvor mye energi du bruker, vil i tillegg påvirkes av tid på døgnet og når i uken du bruker strømmen – også kjent som «time of use» fra nyttår.

Ja, dette er supervanskelig – så hold deg fast og prøv å henge med videre!

 

linda_f_2000x1333.jpg

EKSPERT: Linda Ørstavik Öberg er Huseiernes energipolitiske rådgiver. Her forteller hun om hvordan den nye nettleien vil virke for deg.

 

Slik ser modellen ut

Foreløpig vet vi at Elvia, Lyse, BKK Nett, Lede og Glitre samarbeider om ny nettleiemodell. Ifølge bransjeorganisasjonen Energi Norge vil denne nettleiemodellen brukes av flere, slik at i alle fall 80 prosent av landets strømkunder vil få samme modell.

I denne saken har jeg tatt utgangspunkt i Elvias priser. Merk at prisene kan variere litt mellom selskapene, men at de alle følger samme system og oppbygging med energiledd dag og natt/helg, samt kapasitetstrapp.

Les mer: Du finner mange gode tips om strøm, strømpriser, nettleie og ikke minst hvordan du sparer strøm på vår samleside om strøm og strømpriser. Les mer om strøm her!

Energileddet - det du betaler i nettleie for bruk av strømmen

I nettleien betaler du en del for bruk av strøm. Dette kalles "energileddet", og prisen er mål i øre pr kilowatttime (kwh) strøm du bruker.

Energileddet vil fra 1. januar være lavere pr. kWh om sommeren enn om vinteren, i tillegg til å variere mellom dag, natt og helg. Dag er mellom klokken 06.00 og 22.00 og natt er mellom 22.00 og 06.00.

 

 

Merk at prisene i vintermånedene januar-mars 2022 er lavere enn normalt fordi regjeringen har foreslått å redusere elavgiften fra 15,41 øre/kWh til 8,91 øre/kWh i januar, februar og mars. I tillegg til elavgiften kommer Enova-avgift på 1 øre/kWh og merverdiavgift på 25 prosent.

 

Fastleddet - det du må betale hver måned for å få levert strøm

Nettleien består altså også av et fastledd. Og dette endres 1. januar til en pris som henger sammen med hvor mye strøm du har brukt.

Men det er ikke det totale strømforbruket som måles - effektleddet måles ut fra den timen i forrige måned der du bruke mest strøm. 

Dette kalles "månedsmaks" eller noen ganger "timesmaks". 

 

Når du vet hva som er månedsmaks kan du se i en "effekttrapp" for å se hva fastleddet blir for denne måneden. (Se figur litt lenger ned)

Det er altså den timen i den foregående måned hvor du brukte mest strøm som avgjør hva fastleddet ditt i nettleien blir denne måneden!

Brukte du eksempelvis 10,4 kW i en enkelttime, så vil den månedsmaksen plassere deg i trinnet for 10-15 kW – uavhengig av hvor lite du har brukt de andre dagene i den måneden. Se grafen over som viser dette!

 

 

Les mer: Når på døgnet er strømmen billigst

Små endringer - stor økning!

Noen har påpekt at summene i trinnene er små, men det er viktig å ha med seg at Elvias fastledd i Oslo og Viken i dag ligger på 115 kroner per måned.

For de husholdningene som for eksempel bor her og lader elbil hjemme som meg, vil man fort havne i trinn 4. Det vil innebære en økning fra 115 kroner til 375 kroner – altså vil fastleddet øke med 226 prosent.

Mange ulike prissignaler

Vi får veldig mange spørsmål om den nye nettleien om dagen, og det er ikke så rart. Nettleien er for mange vanskelig nok fra før, og den blir i alle fall ikke mindre komplisert fremover.

Den nye strukturen med tidsstyringssignaler på både timespris på strøm og nattrabatt på energiledd, kombinert med effektstyringssignalet, gjør det hele umulig for forbruker.

Nettselskapene vet godt at vi kunder er bundet på både hender og føtter siden de tre signalene kan gi helt forskjellige svar på hva som er lurt å foreta seg for å spare penger.

Et styringssystem som kan styre og koble ut gulvvarme, varmtvannsbereder og elbillader etter timespris på strøm og nattrabatt på energiledd er tilgjengelig teknologi.

Det store problemet er den samtidige styringen etter effektleddet, som bestemmes av gjennomsnittlig effektuttak i den timen som har høyest forbruk i foregående måned. Dette er ikke en størrelse som er enkel å måle.

Det finnes ikke utstyr i dag som kan løse dette problemet.

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 559 kroner i året! 

Straff selv om man gjør «det riktige»

I tillegg er det slik at kunden blir straffet for høyt samtidig effektbruk, selv når det er lagt til tider med god kapasitet i nettet.

Den nye nettleiemodellen har en bratt trapp med stigende pris på hvert trinn, og det som bestemmer nettleien din er den ene timen forrige måned hvor du brukte mest, den såkalte månedsmaksen.

Du kan altså gjøre alt helt riktig hele måneden, men hvis du får storbesøk eller vasker klær samtidig som du plugger bilen i elbilladeren så er skaden allerede skjedd. Forbruker har dermed ingen insentiver for å holde forbruket nede resten av måneden.

 

Huseierne mener:

Vi ønsker utsettelse av den nye nettleien!

Denne modellen som de fleste av landets strømkunder får har ikke vært ute på høring, og den er heller ikke testet ut gjennom piloter.

Det er behov for mer kunnskap om hvordan den enkelte strømkunde vil motta, forstå og reagere på prissignalene i en ny nettleiemodell. Det er ikke modellen i seg selv, men endret atferd hos strømkundene som kan gi bedre utnyttelse av nettet og reduserte nettinvesteringer.

Naturlig nok så ønsker Huseierne en mer forutsigbar og forståelig nettleie, da det blir umulig for forbruker å agere etter alle de forskjellige prissignalene.

Her må vi hjelpe forbrukerne til å bli gode strømkunder gjennom forståelige og enkle modeller med prissignaler som det er mulig å forholde seg til.

Man kan ikke ha det slik at man blir hardt straffet for en enkelt glipp hver måned. Dette er lite motiverende, og gir ikke meg og deg noen insentiver til å kutte forbruket resten av måneden når man vet at man allerede er gått over kapasitetsgrensen.

Det eneste fornuftige nå er å snu i tide!

 

Oppdatert: I strømpakken mellom SV og regjeringen er i allefall en intensjon om å utsette den nye nettleiemodellen. Les mer her!

 

Les brevet som Huseierne og 13 andre organisasjoner har sendt til Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen, Energi- og miljøkomiteen og RME, der vi ber om utsatt iverksetting av ny nettleiemodell.

 


Medlemsfordel

Promoblokker_banner_Glitre.jpg

Som medlem i Huseierne får du strøm til medlemspris!

Avtale: Spotpris + 2,8 øre/kWh i påslag, og kun 12,50 kr i fastbeløp pr. mnd.

Les mer

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Ny nettleie: Ulike løsninger til diskusjon

Les mer

Ny medlemsrekord: Huseierne passerte 250.000 medlemmer!

Les mer