Skreddersyr fremtidsfullmakten din til fastpris

Gå til hovedinnhold

Skreddersyr fremtidsfullmakten din til fastpris

Du kan selv påvirke hva som skal skje med huset, hytta eller pengene på sparekontoen din hvis du ikke skulle klare å ta vare på dette selv ved alvorlig svekket helbred, som demens eller sinnslidelse. Skaff deg en fremtidsfullmakt via Huseierne, så er du helt sikker på at ønskene dine blir ivaretatt.

SPESIALISTER: Advokatene Marianne Aarbakke (t.v) og Karianne Listerud Lund i Huseierne. 

Av: Karoline Koldre

Huseierne tilbyr nå medlemmene våre fastpris på utforming av en tilpasset fremtidsfullmakt. For tiden finnes det mange maler på nettet som du selv kan skrive, men de er veldig enkle.

Ønsker du derimot en fremtidsfullmakt som er bedre tilpasset dine behov og som skrives sammen med en av våre advokater, bør du ta kontakt med oss.   

- Vi skreddersyr fremtidsfullmakten for 3.750 kroner inklusiv moms. Til sammenligning tar andre advokatkontorer så mye som 5.000  kroner for samme tjeneste, sier advokat i Huseierne, Karianne Listerud Lund.

Trenger du hjelp? Legg inn en forespørsel på kontaktskjemaet vårt på nett.

Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er et veldig viktig dokument som skal oppfylle dine behov og ønsker dersom du på grunn av en eller annen form for ulykke, slag, demenssykdom eller annet uforutsett får en endret hverdag. Du kan bli så hjelpetrengende at du da ikke kan bo for deg selv og må på sykehjem eller institusjon.

Da er det veldig viktig at den som er utpekt som fullmektig får anledning til å selge boligen din eller andre eiendeler, og fordele disse midlene slik fullmakten bestemmer.

- De fleste vil gjerne se midlene sine gå til eventuelle barn og barnebarn for å hjelpe dem gjennom studietid og etableringsfase. Du bør derfor få en fremtidsfullmakt raskt på plass. Da slipper du at det offentlige skal sitte og holde på verdiene i mange år frem til du dør og arveoppgjøret skal tas, sier Lund.

Har du ikke en fremtidsfullmakt hvis ulykken først skulle ramme deg, vil Fylkesmannen oppnevne verge for deg - da som regel ektefellen. Men du kan ikke låne, du kan ikke pantsette og du kan ikke dele ut arv, som gjør at denne vergemålsoppnevningen gir mange begrensninger.

- Ved en vergemålsoppnevnelse risikerer man og at man får en fremmed verge, særskilt når det ikke er ektefelle og det er flere søsken. Det ønsker du ikke, sier Lund.

Frem til en lovendring i 2013 var det slik at når en person ikke lenger kunne ivareta sine interesser selv, tok overformynderiet over forvaltningen av denne personens formue frem til hans eller hennes død.

Men etter at den nye vergemålsloven trådte i kraft i juli 2013 fikk man muligheten til å skrive såkalte fremtidsfullmakter. Med de nye fremtidsfullmaktene kan nå den eldre foreldregenerasjonen foreta utdelinger med virkning fra det tidspunkt de selv skulle bli ute av stand til å ivareta sine egne interesser.

Vær spesifikk!

Lund sier at en fremtidsfullmakt må være svært tydelig i hva den skal inneholde.

- Dersom man ikke spesifiserer hva fullmakten inneholder og ordlyden er uklar, kan man risikere at fullmakten da blir tolket innskrenkende slik at den ikke gir fullmakt til det man ikke har nevnt. For eksempel representasjon ovenfor offentlige myndigheter, betaling av regninger knyttet til bolig og annen disponering av konti og verdipapirer, rett til å dele ut gaver, eller hva som skal skje hvis du kommer permanent på sykehjem.

Fremtidsfullmakten har, i likhet med et testamente, strenge formkrav, blant annet til vitner av undertegnelse og innhold. Derfor kan det være lurt å få hjelp fra en av Huseiernes advokater.

- Spørsmålene du må stille deg selv er mange, og det kan være fint å få litt hjelp rundt dette. Skal boligen selges, hva skal skje med salgssummen, innbo og løsøre – og skal det utdeles forskudd på arv. Alt må du tenke på, sier Lund.

Krav til vitner

En fullmakt må være skriftlig. Det er og krav om to vitner som du har godtatt og som er til stede sammen og som vet at dokumentet skal være en framtidsfullmakt. Mens vitnene er til stede, skal du skrive under dokumentet og vitnene skal skrive under dokumentet sammen med deg.

- Vitnene må ha fylt 18 år og må ha evne til å forstå hva det innebærer å skrive under en fullmakt som vitner. Din ektefelle, samboer, dine foreldre, dine barn eller barnebarn kan ikke være vitne.

Framtidsfullmakten bør også dateres og være skrevet av egen fri vilje og du skal være frisk nok til å forstå hva den innebærer, sier Lund.

- Du bør og legge frem legeattest på at du er ved dine fulle fem når fullmakten skrives slik at det i ettertid ikke skal være tvil ved om dokumentet ble laget i en tid der kanskje sykdommen allerede hadde rammet deg og man har utvist dårlig dømmekraft, sier hun.

Lund anbefaler at man involverer sine nærmeste for å få råd når man skal skrive fullmakt.

- Det beste for alle er at man er åpen om hva man ønsker, slik at det ikke oppstår diskusjoner rundt fullmakten når den trer i kraft. Den du gir fullmakten til får et stort, men veldig viktig ansvar, som vil være av betydning for hele familien.

 

Fakta:

Huseiernes advokater kan hjelpe deg med fremtidsfullmakten

Ønsker du å bestille time for utforming av fremtidsfullmakt? Slik kan vi hjelpe deg: 

  1. Bestill skreddersydd fremtidsfullmakt via dine medlemssider - se lenke under.
  2. Du får en liste med spørsmål fra vår juridiske avdeling som du deretter sender inn.
  3. Advokaten som har saken tar kontakt med deg og veileder deg videre.

Huseierne anbefaler at våre advokater lager et utkast til fullmakt før medlemmet eventuelt kommer til et møte. Da har de sett hvordan formuleringene er og kan stille spørsmål ut ifra dette.

Pris for tjenesten: 3750 kr ink mva

Logg inn på dine medlemssider for å registrere din sak! Logg inn her! 

 

Det handler om hjemmet ditt

  • Rabatter på boligrelaterte produkter og tjenester
  • Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
  • Gratis kurs i boligrelaterte temaer
  • Medlemsmagasinet Hus & Bolig fire ganger i året
Alternativ tekst

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Er variable strømavtaler bare lureri?

Les mer