Nesten en av ti nordmenn medlem av Huseiernes Landsforbund

Gå til hovedinnhold

Nesten en av ti nordmenn medlem av Huseiernes Landsforbund

214 785 norske husholdninger er medlemmer av Huseiernes Landsforbund. Det er en økning på 1,1 prosent fra i fjor. – Dette er en strålende utvikling, sier generalsekretær Peter Batta.

214 785 norske husholdninger er medlemmer av Huseiernes Landsforbund. Det er en økning på 1,1 prosent fra i fjor. - Dette er en strålende utvikling, sier generalsekretær Peter Batta.

Tall fra SSB viser at det er 2 348 797 private husholdninger i Norge. Når Huseiernes Landsforbund (HL) har 214 785 husholdninger som medlem, betyr det at nesten en av ti nordmenn er medlem i forbundet. I tillegg har forbundet 4 395 sameier og borettslag som medlemmer, samt 1 668 eiere av næringseiendom. Det samlede antall medlemmer ved årsskiftet er 220 848.
– Dette er 2 433 flere medlemmer enn på samme tid i fjor, sier Batta.
– I en stadig mer komplisert hverdag har flere boligeiere behov for juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning. Slik service er derfor høyt prioritert. I tillegg har vi mange gode medlemsfordeler og et nyttig magasin, Hus & Bolig, som også trekker nye medlemmer, påpeker Peter Batta.

Stadig press om økt boligskatt
Årlige økninger av ligningsverdiene og utspill om å øke boligbeskatningen øker interessen for HLs arbeid. Flere ganger hvert år kommer det ulike forslag om å beskatte hus og hjem enda hardere. Det siste forslaget ble fremmet av den såkalte «Alliansen for norsk, privat eierskap», med NHO i spissen i forbindelse med fjorårets store skattereform. De ønsket å få fjernet formuesskatten og å erstatte inntektene fra denne med en ny statlig boligskatt.

– Heldigvis vant vi frem med vår argumentasjon om viktigheten av å ta vare på den norske boligmodellen hvor flest mulig kan eie sin egen bolig, påpeker Peter Batta.
– Det er åpenbart at stadig flere boligeiere ønsker å støtte vårt interessepolitiske arbeid, og melder seg derfor inn, konstaterer Peter Batta.

Flest medlemmer i Akershus
Akershus er fylket med klart flest medlemmer, nemlig 38 108, mens Oslo har 26 847. Deretter følger Rogaland med 20 952 medlemmer, Hordaland med 16 358, Østfold med 15 637, Buskerud med 14 544, og Vestfold med 14 487.

HL har de senere årene stadig økt tilbudet av kurs og medlemsmøter. I 2016 ble det avholdt 190 kurs over hele landet med mer enn 19 000 deltakere. Dette vil videreføres i 2017. Den landsomfattende Huseierdagen ble avholdt for trettende år på rad. Tilbud til unge og nyetablerere vil være et viktig satsningsområde for forbundet fremover.
– Dette blir vår viktigste sak i høstens valgkamp, påpeker Peter Batta.

Kontaktpersoner

Bilde og video