Nei til ny boligskatt

Gå til hovedinnhold

Nei til ny boligskatt

Huseiernes Landsforbund kjemper mot innføring av ny boligskatt på vegne av landets boligeiere. Den siste tiden har vi møtt en rekke politikere i Stortingets finanskomite som for tiden arbeider med skattereformen.

Huseiernes Landsforbund kjemper mot innføring av ny boligskatt på vegne av landets boligeiere. Den siste tiden har vi møtt en rekke politikere i Stortingets finanskomite som for tiden arbeider med skattereformen.

Vårt hovedkrav er at skatteendringer ikke på noen måte må føre til en ny boligskatt. Vi mener vi så langt er blitt hørt av toneangivende partier på Stortinget, men vi står på videre.

Huseiernes Landsforbund krever at likninsverdiene ikke må økes, fradrag for gjeld i formueskatten må opprettholdes, rentefradrag for gjeldsrenter må opprettholdes. Beskatning av bolig må skjermes og boligene må betraktes som våre hjem, og ikke som andre investeringsprosjekter.

84 prosent av oss nordmenn eier vår egen bolig. Dette har vært ønsket politikk i Norge og Norge er blant landene i Europa hvor det er mest vanlig å eie sin egen bolig. Boligeiere betaler allerede kommunal eiendomsskatt og denne skatten øker kraftig. Huseiernes Landsforbund sier nei til en ny boligskatt. Boligeiere betaler også dokumentavgift som har øket kraftig.

Kontaktpersoner

Dokumenter