Nei til avfallsdeponi i boligområde

Gå til hovedinnhold

Nei til avfallsdeponi i boligområde

Milliardær Bjørn Rune Gjelsten vil starte deponi for farlig avfall i gruvene under Brevik. Han bør stoppes, sier generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.

Milliardær Bjørn Rune Gjelsten vil starte deponi for farlig avfall i gruvene under Brevik. Han bør stoppes, sier generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.

Den lille byen er en perle og blir regnet som en av Norges best bevarte seilskutebyer. Likevel ønsker Bjørn Rune Gjelsten og hans selskap NOAH å etablere et giftdeponi akkurat her, og det bare 40 – 50 meter fra bebyggelsen i Brevik. 

Det er ikke rart at boligeiere nær det planlagte anlegget protesterer. Mens Bjørn Rune Gjelsten vil håve inn milliardbeløp på giftdeponiet, får ikke lokale boligeiere sove om natten. Huseiernes Landsforbund støtter boligeierne i Brevik som mener Gjelstens avfallsdeponi blir planlagt alt for nær eksisterende boligområde. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) påpeker viktigheten av å plassere storulykkevirksomheter i tilstrekkelig avstand fra bebyggelse. I en høringsuttalelse til ny storulykkeforskrift skriver direktoratet at «I kommunene er det mange eksempler på at det ikke er tatt hensyn til den risiko som storulykkevirksomheter representerer. Konkret har dette gitt seg utslag i at det ikke er opprettholdt tilfredsstillende avstand mellom storulykkevirksomheter og annen bebyggelse. Ved en eventuell storulykke i disse virksomhetene, vil derfor skadeomfanget kunne bli større. På sikt kan en slik nærhet også medføre betydelige samfunnsøkonomiske konsekvenser.» 

Et giftdeponi nær bebyggelsen i Brevik må ses på som en storulykkevirksomhet. Avstand til bebyggelse er viktig. Allerede i fjor sa kommunestyret i Porsgrunn nei til Gjelstens planer om avfallsdeponi. Likevel kjører han på. Han bør stoppes øyeblikkelig. Derfor oppfordrer vi i Huseiernes Landsforbund boligeiere i Brevik å møte mannsterke til FOLKEMØTE MOT GJELSTENS AVFALLSDEPONI, mandag 25. april kl. 18.00 i Brevik kulturhus.

Kontaktpersoner

Bilde og video