Meyer overtar etter Batta

Gå til hovedinnhold

Meyer overtar etter Batta

Morten Andreas Meyer (57) er ansatt som ny generalsekretær i Huseiernes Landsforbund. Meyer overtar etter Peter Batta som har ledet Huseierne siden 1987. Lederskiftet skjer 1. juni.

Morten Andreas Meyer (57) er ansatt som ny generalsekretær i Huseiernes Landsforbund. Meyer overtar etter Peter Batta som har ledet Huseierne siden 1987. Lederskiftet skjer 1. juni.

- Morten Andreas Meyer har omfattende erfaring fra lederroller i privat næringsliv, sentrale politiske roller og strategisk kommunikasjonsrådgivning. Hans varierte bakgrunn gjør ham svært godt egnet til å lede Huseierne inn i en ny tid og ytterlige forsterke organisasjonens posisjon, sier Inger Johanne Dehli, leder av ansettelseskomitéen og nestleder i styret i Huseiernes Landsforbund.

Morten Andreas Meyer har blant annet vært statsråd i Moderniserings-departementet, statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet og leder for IBMs konsulentdivisjon. Han kommer til Huseierne fra rollen som seniorrådgiver og partner i kommunikasjonsbyrået First House.
- Vi er et folk av selveiere. Flere enn 80 prosent av oss eier vår egen bolig. Boligen vår er viktig for å skape trygghet i hverdagen og bidrar til sosial utjevning og integrering. Jeg ser frem til å utvikle Huseierne til en enda sterkere stemme på vegne av boligeierne, sier Morten Andreas Meyer.
- Mange politiske spørsmål både lokalt og nasjonalt angår oss som boligeiere. Huseierne skal ikke bare ha synspunkter i disse spørsmålene, men være aktive medvirkere i utformingen av politiske beslutninger som er viktige for organisasjonens mer enn 220.000 medlemmer, fortsetter Meyer.
- Huseiernes Landsforbund skal fortsette å utvikle attraktive medlemstilbud og være en solid faglig og juridisk støttespiller for medlemmene som trenger oss. Peter Batta og hans dyktige team har bygget en meget solid organisasjon som jeg gleder meg til å videreutvikle til beste for samfunn og medlemmer, avslutter Meyer.

Peter Batta har ledet Huseiernes Landsforbund siden 1987. Under hans ledelse har organisasjonen vokst fra 5.000 til over 220.000 medlemmer.
- Peter Batta har bygget en meget solid organisasjon, utviklet et omfattende og attraktivt medlemstilbud og sørget for et av landets beste juridiske rådgivingsmiljø for boligeiere. Det er mange som har mye å takke Batta for, sier Inger Johanne Dehli.

Om Morten Andreas Meyer:
Morten Andreas Meyer er 57 år, opprinnelig fra Hamar og bosatt på Haslum i Bærum. Meyer har allsidig ledererfaring fra privat næringsliv bl.a. som administrerende direktør i Caribonum Norway AS og IBMs konsulentdivisjon i Norge. Fra 2001 til 2003 var han statssekretær for daværende kommunal- og regionalminister Erna Solberg. Fra 2004 til 2005 var han statsråd i Moderniseringsdepartementet. Fra 2012 har han vært seniorrådgiver og partner i kommunikasjonsbyrået First House.

Kontaktdata:
Inger Johanne Dehli, leder av ansettelseskomitéen i Huseiernes Landsforbund
Mobil 40 40 11 98

Morten Andreas Meyer
Mobil 92 08 19 67.

Kontaktpersoner

Bilde og video