Koronaviruset gir lavere strømpriser - slik sikres det at at du har strøm

Gå til hovedinnhold

Koronaviruset gir lavere strømpriser - slik sikres det at at du har strøm

Strømprisene hittil i år har vært rekordlave. Lavere aktivitet i næringslivet kan senke prisene ytterligere fremover. I tillegg gjør bransjen nå grep for å sikre sikker strømforsyning til alle under krisen.

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg

Vi har hatt rekordlave strømpriser i både januar og februar.

Prisen har fortsatt å falle i mars, og systemprisen på kraftbørsen har flere ganger vært under 10 øre per kilowattime (uten nettleie og avgifter).

Det er hele 75 prosent lavere enn i mars i fjor, og alt tyder på at det vil fortsette fremover. Fyllingsgraden i vannmagasinene er også rekordhøy.

Det betyr at vi går mot det rimeligste året man har sett i kraftmarkedet så langt.

Prisene holder seg lave

Det er i år varmere enn det vanligvis er på denne tiden enn året, så vi bruker mindre strøm. I tillegg får vi en dobbel besparelse for husholdningene nå som prisen er rekordlav.

Strømprisene hittil i år har altså vært mye lavere enn normalt, og slik kan det bli i lang tid fremover hvis koronaviruset fortsetter å påvirke økonomien.

Lavere aktivitet i næringslivet vil naturlig nok bety mindre strømbruk, som igjen senker etterspørselen og følgelig også prisene.

I tillegg påvirker virusutbruddet oss alle, både med tanke på arbeidshverdag og privatøkonomi.

 

 

Godt forberedt

NVE melder selv at kraftforsyningen er godt forberedt til å håndtere en situasjon med økt spredning av koronavirus.

– Vi har hatt gjennomgang med de sentrale aktørene i landets kraftforsyning og fått bekreftet at alle er godt forberedt til å håndtere eventuelle smitteutbrudd.  Driften går som normalt, med noen tilpasninger for å ta høyde for at situasjonen kan utvikle seg, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

NVE har ansvaret for å samordne arbeidet med forebyggende sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen, og skal lede landets kraftforsyning dersom situasjonen blir svært alvorlig.

Derfor er det etablert en landsomfattende organisasjon, Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO), som består av NVE, kraft- og varmeprodusentene og nettselskapene.

 

 

NVE jobber også med en vårflomanalyse som skal være ferdig mot slutten av mars, fordi de frykter at kraftverkene ikke vil ha nok plass i magasinene når all snøen smelter.

Sikrer strøm til sykehus og hjemmekontor

Energi Norge melder at nettselskapene har iverksatt en rekke tiltak for å kunne opprettholde trygg kraftforsyning i en situasjon hvor tilgang på elektrisitet vil være kritisk viktig for hele befolkningen.

- Både sykehus, legekontorer og andre beredskapsfunksjoner er avhengige av sikker strømforsyning for å kunne behandle pasienter. Strøm er også viktig for å opprettholde kommunikasjon, lys og varme for de mange som må være hjemme i karantene eller jobbe hjemmefra. Nettselskapene har derfor innført beredskapstiltak, sier administrerende direktør Knut Kroepelien.

Det lokale og regionale strømnettet drives av rundt 100 nettselskaper over hele Norge.

Høy leveringssikkerhet forutsetter at det til enhver tid er ansatte på driftssentralene og montører som kan rykke ut og rette feil, for eksempel når uvær slår ut strømlinjer.

Nå er det satt inn tiltak for å skjerme kritisk viktig personell. Mange montørstyrker er delt inn i mindre enheter med ulike oppmøtesteder, slik at risikoen for smitte reduseres. Tilsyn i privatboliger og annen nærkontakt med kunder er dessuten innstilt.

Energi Norge har også tett dialog med de regionale beredskapsorganisasjonene i NVE og hos Fylkesmannen.

 

 

Full kontroll

Også Statnett, som har ansvar for kraftlinjene mellom landsdelene og til våre naboland, har iverksatt tiltak for å hindre koronasmitte og opprettholde trygg drift og beredskap.

De skriver selv at Statnett har beredskapsplaner for omfattende smitteutbrudd, og at de nå følger disse planene. Selskapet følger situasjonen tett og vurderer fortløpende ulike tiltak. Arbeid hjemmefra og møte- og reiserestriksjoner er blant forholdsreglene som nå er tatt for å hindre smittespredning og sikre strømforsyningen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i tillegg utarbeidet en veileder om hvordan samfunnskritiske virksomheter kan opprettholde drift ved alvorlige hendelser som epidemier.

 

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler