Nye regler om elektroniske årsmøter kommer

Gå til hovedinnhold

Nye regler om elektroniske årsmøter kommer

Nye regler om elektroniske årsmøter kommer. Men nå er det ikke tillatt.

Elektroniske årsmøter i sameier og borettslag.
EKSPERT: Annita Magnussen er advokat i Huseierne og redegjør for de nye reglene om elektroniske årsmøter.

Av:

Saken oppdatert 11. januar 2021: For årsmøtene 2021 er det ventet at det kan være elektroniske årsmøter. Men per januar 2021 er det ikke hjemmel for å ha årsmøtene elektronisk.

Hjemmelen for 2020 løp ut i november 2020.

Det har kommet forslag til nye lovbestemmelser om elektroniske årsmøter, og vi at vi får en lovendring som trer i kraft før årsmøtene setter i gang til våren. Årsmøter som avholdes digitalt etter at lovendringen har trådt i kraft, er gyldig avholdt, selv om innkallingen er sendt før lovendringen.

 

Venter på ny fast lov

Denne midlertidlige loven kommer mens vi venter på faste lovendringer. 

Endringer i eierseksjonsloven for sameier og borettslagsloven har vært på høring. Der er det blant annet foreslått å innføre "teknologi-nøytral" årsmøter - altså mulighet for å ha elektroniske årsmøter på fast basis.

- Høringsuttalelsene er nå til behandling i departementet. Og departementet skriver at de vil legge frem en lovproposisjon til Stortinget til høsten, forteller Annita Magnussen som er advokat i Huseierne.

Les mer: Huseierne har levert høringsuttalelse om lovforslaget. Du finner det her (pdf)!

Fysiske møter er tillatt, men...

Fysiske årsmøter er altså tillatt. De kan være på offentlig sted med inntil 200 deltakere (fra 15. juni). Men det må være 1 meter mellom deltakerne, og det må være en ansvarlig arrangør. 

-  Styret kan være ansvarlig arrangør, forteller Annita Magnussen.

Les mer: FHIs oppdaterte retningslinjer for arrangører - her finner du også sjekklister for gjennomføring av arrangementene.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Bytt forsikringene dine i dag!

Du kan bytte forsikring når du vil!

Les mer

HAN-hva for noe?

Les mer