Nye regler vedtatt: Dette betyr det for årsmøter i sameier og borettslag

Gå til hovedinnhold

Nye regler vedtatt: Dette betyr det for årsmøter i sameier og borettslag

Igjen er det lov med både fysiske og elektroniske årsmøter. I tillegg er fristen for årsmøtene forlenget til 31. august.

Elektroniske årsmøter i sameier og borettslag.
EKSPERT: Annita Magnussen er advokat i Huseierne og redegjør for de nye reglene om elektroniske årsmøter.

Av:

Saken oppdatert 24. juni: 15. juni vedtok Stortinget midlertidig lov om forlenget frist for årsmøter og generalforsamlinger, og samtidig også mulighet for å holde elektroniske møter.

Loven trer i kraft fra 1. juli.

Fristen for å holde årsmøter i sameier og generalforsamlinger i borettslag er satt til 31. august.

Det vil også være lov å holde elektroniske årsmøter og generalforsamlinger, og når styret har innkalt til et slikt, kan ikke beboerne kreve fysisk møte.

Hele lovvedtaket finner du her!

Den nye midlertidige loven kom etter at den såkalte "koronaloven" opphørte 27. mai. Det var derfor behov for en egen midlertidlig lov for å kunne holde  holde digitale årsmøter i sameier eller generalforsamlinger i borettslag borte.

 

Venter på ny fast lov

Denne midlertidlige loven kommer mens vi venter på faste lovendringer. 

Endringer i eierseksjonsloven for sameier og borettslagsloven har vært på høring. Der er det blant annet foreslått å innføre "teknologi-nøytral" årsmøter - altså mulighet for å ha elektroniske årsmøter på fast basis.

- Høringsuttalelsene er nå til behandling i departementet. Og departementet skriver at de vil legge frem en lovproposisjon til Stortinget til høsten, forteller Annita Magnussen som er advokat i Huseierne.

Les mer: Huseierne har levert høringsuttalelse om lovforslaget. Du finner det her (pdf)!

 

Fysiske møter er tillatt, men...

Fysiske årsmøter er altså tillatt. De kan være på offentlig sted med inntil 200 deltakere (fra 15. juni). Men det må være 1 meter mellom deltakerne, og det må være en ansvarlig arrangør. 

-  Styret kan være ansvarlig arrangør, forteller Annita Magnussen.

Les mer: FHIs oppdaterte retningslinjer for arrangører - her finner du også sjekklister for gjennomføring av arrangementene.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Skatt på overskudd ved salg av bolig.

Må jeg betale skatt av overskudd på boligsalget?

Les mer