Ingen budsjettsjokk for boligeiere

Gå til hovedinnhold

Ingen budsjettsjokk for boligeiere

Regjeringen skjermer primærbolig for økt beskatning i sitt forslag til neste års statsbudsjett. – Vi er veldig fornøyd med at Regjeringen verner om den norske boligmodellen, sier generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.

Regjeringen skjermer primærbolig for økt beskatning i sitt forslag til neste års statsbudsjett.

– Vi er veldig fornøyd med at Regjeringen verner om den norske boligmodellen, sier generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.

Det er ikke foreslått sjokkerende eller uforutsette forslag i Regjeringens statsbudsjett for neste år. Det er først og fremst sekundærboliger som får innstramninger i håp om å lette på presset i boligmarkedet, påpeker generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund (HL).

Det fremgår også i klartekst i Nasjonalbudsjettet at «det er Regjeringens politikk å videreføre en lav beskatning av boligen som folk eier og bor i. Det er det bred politiskoppslutning om».
Vi er meget godt fornøyd med Regjeringens forslag til statsbudsjett og at Regjeringen ser på hus og bolig som våre hjem og ikke som investeringsobjekter. Det var kun SV og Miljøpartiet de grønne som ikke sluttet seg til skattereformen før sommeren, sier Batta.

Vil fremme boligbygging
I Nasjonalbudsjettet fremgår det videre at «Regjeringen jobber også med nye tiltak for å fremme boligbyggingen». «Særlig viktig er forslaget om at kommunene på en enklere og raskere måte enn i dag skal kunne endre eksisterende reguleringsplaner, for eksempel omdisponere areal fra næring til bolig, eller tillate større utnyttelse av arealet enn den opprinnelige planen legger opp til…».
Dette er gode forslag som vi ønsker velkommen, påpeker Peter Batta.

I Nasjonalbudsjettet legger Regjeringen vekt på at det er foretatt mange forenklinger og forbedringer i boligpolitikken. Det er gjennomført forenklinger i byggteknisk forskrift ved at kravene til tilgjengelighet er lempet på. Mindre leiligheter vil kunne bygges flere hundre tusen kroner billigere enn før. Kravene til eksisterende bygg er forenklet, slik at det er enklere å leie ut del av egen bolig enn tidligere.
Dette har vært et krav fra vår side i mange år, sier Batta i Huseiernes Landsforbund.

Frykter dyrere banktjenester
Skattelegging av finanssektoren kan bli et skummelt eksperiment. Det er budsjettert med en påløpt inntekt på 3 725 millioner kroner i 2017. Nesten uansett hvordan dette blir innkrevet tror vi at kostnaden i siste runde blir overveltet på bankenes kunder. Resultatet blir altså en ny beskatning av lån, innskudd og gebyrer, sier Batta.
Dokumentavgiften fortsetter som før. Det blir heller ingen endring i Boligsparing for ungdom, BSU.

Kontaktpersoner