Husleie: Når og hvordan øker jeg husleien i 2023?

Gå til hovedinnhold

Husleie: Når og hvordan øker jeg husleien i 2023?

Er du usikker på hvordan husleien fastsettes og senere reguleres? Vet du forskjell på markedsleie og gjengs leie? Eller lurer du på hvilke utgifter du kan ta betalt for? Huseierne gir deg svarene.

Denne saken som først ble publisert i 2021, er oppdatert med tall for 2023

Tekst: Kari Gjertrud Dølgaard

Fastsetting av husleie baserer seg på markedsprisen for din type utleiebolig. Husleieloven bestemmer at det ikke kan avtales en husleie som er «urimelig i forhold til det som vanligvis oppnås på avtaletidspunktet ved ny utleie av liknende husrom på liknende avtalevilkår».

Men hvordan finner du ut hva det er rimelig å kreve for din utleiebolig?

Hvordan finner jeg riktig utleiepris?

Kanskje har du allerede funnet ut hvor mye tilsvarende utleieboliger til din egen utleiebolig koster i ditt område?

Men dersom du er usikker på hvor mye du kan kreve i husleie, kan du ta en titt på Statistisk sentralbyrås (SSB) leiemarkedsundersøkelse som ble oppdatert den 22. desember 2022.

Denne undersøkelsen fra SSB oppdateres hvert år i desember.

Der vil du øverst finne den gjennomsnittlige leien og årlige leien per kvadratmeter for en toroms utleiebolig for utvalgte byer og for hele landet.

Der ser vi at den gjennomsnittlige leien per måned varierer:

  • Hele landet: 9880 kr
  • Oslo og Bærum: 12770 kr
  • Bergen: 9620 kr
  • Trondheim: 10160 kr
  • Stavanger: 9060 kr

Den gjennomsnittlige leien per kvadratmeter/år blir slik:

  • Hele landet: 2530 kr
  • Oslo og Bærum: 3390 kr
  • Bergen: 2510 kr
  • Trondheim: 2730 kr
  • Stavanger: 2210 kr

Har utleieboligen din færre eller flere rom, eller ikke er blant byene i grunntabellen, kan du sjekke «Tabell 1» i leiemarkedsundersøkelsen som du finner rett under den første tabellen.

Den vil gi deg en oversikt over månedlig leie og årlig leie i kroner per kvadratmeter etter prissone og antall rom.

Når kan jeg øke husleien?

Dersom du allerede har hatt leietaker i ett år, kan du justere husleien. Husleieloven bestemmer da at husleien kan justeres etter konsumprisindeksen (KPI). Da må leietaker få en måneds forvarsel.

Fra juni 2022 til juni 2023 er denne endringen i KPI eksempelvis på 6,4 prosent. Ved å gå inn på Statistisk sentralbyrås husleiekalkulator, og taste inn dagens utleiepris, måned og år for siste justering vil du få en oppdatert utleiepris.

Husk at du ikke kan endre husleien på grunn av endringer i eiendomsskatt eller kommunale avgifter.

Når leieforholdet har vart i minst to år og seks måneder uten at husleien er blitt endret annet enn ved justering i henhold til konsumprisindeksen, kan du kreve at husleien blir satt til gjengs leie.

Gjengs leie krever at du varsler leietaker seks måneder før du justerer husleien.

Det kreves også at det er minimum ett år siden forrige justering for konsumprisindeks, før justering til gjengs leie kan foretas.

Hva er gjengs leie og hvordan justerer jeg?

Gjengs leie betyr gjennomsnittsleie - og må ikke forveksles med markedsleie. Markedsleien er den man fastsetter ved starten på utleieforholdet.

Gjengs leie er et gjennomsnitt av leien i alle løpende leieforhold som gjelder lignende husrom på lignende vilkår.

Sammenligningsgrunnlaget er derfor gjennomsnittet i pris for utleieboliger med tilsvarende alder, standard, beliggenhet og lignende avtalevilkår.

Som medlem i Huseierne kan du gratis laste ned vårt standardforslag om justering til gjengs leie her.

I praksis betyr det at du kan endre husleien hvert tredje år.

Oslo kommune har en egen oversikt over gjengs leie for alle bydeler. Den finner du her.

Kontakt eventuelt din egen kommune for å høre om det finnes en lignende oversikt der du bor.

Hvilke utgifter kan jeg ta betalt for?

I tillegg til husleien kan du ta betalt for enkelte andre tjenester dersom disse tjenestene betales etter leietakers forbruk. Dette vil være strøm, brensel, vann og avløp.

Dersom dette ikke er avtalt på forhånd skal dette alltid være inkludert i husleien.

Utgifter til strøm omfatter både nettleien og det faktiske forbruket. Utgifter til brensel er for eksempel utgifter til biofyringsolje.

Dersom du ønsker å fakturere dette til leietaker, må det avtales og presiseres i leiekontrakten. Leier du ut til flere, for eksempel studenter, må disse samme utgiftene fordeles forholdsmessig.

Det er viktig at du har en god og grundig leiekontrakt. Huseiernes leiekontrakt er laget av våre advokater og eksperter, og er gratis for våre medlemmer. Du får den i tillegg oversatt til flere språk.

Last ned Huseiernes leiekontrakt her

Dette kan du ikke ta betalt for i husleie eller som tillegg

Som utleier må du ha en depositumskonto. Depositum er din sikkerhet for eventuelle skader eller skyldig husleie under utleieperioden.

Dersom du ikke er medlem i Huseierne vil du måtte betale for opprettelsen av denne kontoen selv.

Er du medlem i Huseierne, kan du opprette en gratis depositumskonto her

Du kan heller ikke ta betalt for nøkler, vaktmester, trappevask, fellesutgifter eller for kommunale avgifter. Disse utgiftene vil du måtte betale selv.

Les også: Forlengelse av utleiekontrakt: Husk tidsfristen

Huseierne underviser

Husk at du som medlem når som helst og hvor som helst kan se kurset «Utleie og husleiekontrakten» via våre medlemssider.

Der vil du lære mer om leie, markedsleie og gjengs leie.

Les mer og se kurset «Utleie og husleiekontrakten» her.

 

 

Bruk Huseiernes utleiekontrakt

En enkel, smart og trygg husleiekontrakt. Leiekontrakten fylles ut digitalt, og du og leier får den tilsendt digitalt.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Bad før flisene er lagt.

Nytt bad - husk dokumentasjon

Les mer
Dame som drikker kaffe

Boutgiftene til himmels

Les mer

Stor oppmerksomhet om Bokostnadsindeksen

Les mer