Husk BSU før nyttår

Gå til hovedinnhold

Husk BSU før nyttår

​- Alle ungdommer under 34 år bør virkelig benytte seg av den gunstige spareordningen Boligsparing for ungdom (BSU) for å bygge opp inngangsbilletten til boligmarkedet, påpeker generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund. Derfor er det viktig å sette inn mest mulig av det lovlige sparebeløpet i banken før nyttår.

- Alle ungdommer under 34 år bør virkelig benytte seg av den gunstige spareordningen Boligsparing for ungdom (BSU) for å bygge opp inngangsbilletten til boligmarkedet, påpeker generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund. Derfor er det viktig å sette inn mest mulig av det lovlige sparebeløpet i banken før nyttår.

For inntektsåret 2015 er det maksimale sparebeløpet 25 000 kroner. Av det beløpet du sparer får du 20 prosent skattefradrag. Sparer du hele beløpet får du 5 000 kroner i skattefradrag. Det maksimale samlede sparebeløpet i ordningen er 200 000 kroner. Den andre store fordelen er at alle bankene gir betydelig høyere sparerente på BSU enn på andre innskudd, normalt over tre prosent rente pro anno. Du behøver ikke spare et fast beløp.

Huseiernes Landsfor­bund har tatt opp med departementet at beløpsgrensene i BSU-ordningen må justeres løpende og holde følge med den faktiske utviklingen i boligprisene.

- Derfor er det gledelig at regjeringen i statsbudsjettet for 2016 har foreslått å heve det samlede sparebeløpet i BSU til 300 000 kroner. Det maksimale årlige sparebeløpet skal fortsatt være 25 000 kroner. Regjeringens forslag vil føre til at det blir lettere for ungdom og førstegangsetablerere å spare tilstrekkelig egenkapital til å kjøpe sin første bolig, påpeker Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.

Finanstilsynet har pålagt bankene å kreve at boligkjøpere normalt skal ha minst 15 prosent egen­kapital. Dette rammer særlig de unge som mangler egenkapital eller hjelp fra foreldre, men synes å ha små virkninger i resten av markedet. For få unge synes å utnytte dagens grenser for årlig sparing i BSU fullt ut.

Boligsparing for ungdom (BSU) ble innført for vel 30 år siden som en ordning for å hjelpe unge til å spare til egen bolig. Skattefordelen forutsetter at midlene benyttes til boligformål, enten til kjøp av bolig eller til nedbatealing av lån på en bolig du har kjøpt.

I løpet av de siste 21 år er beløpsgrensene for ordningen justert fem ganger. Salgspriser for boliger har i de samme årene økt med opp til syv ganger. BSU-ordningen har dermed mistet mye av sin målrettede og sparestimulerende funksjon, særlig dersom det årlige sparebeløpet ikke heves til 300 000 kroner.

Kontaktpersoner