Få har hørt om enøk-tilskudd

Gå til hovedinnhold

Få har hørt om enøk-tilskudd

Husholdningene står for en femdel av energibruken her til lands. Men få vet at det er mulig å søke om penger til å redusere energiforbruket i boligen sin.

Det kommer frem i en spørreundersøkelse Ipsos har gjennomført på vegne av Huseiernes Landsforbund. Husholdningene utgjør et stort potensial med hensyn til å redusere den totale energibruken her til lands, men bare 56 prosent av de spurte kjenner til at det er mulig for boligeiere å søke om økonomisk støtte til energibesparende tiltak.
- Det viktigste boligeiere kan gjøre for å redusere energibruken i boligen sin, er å etterisolere vegger eller loft og bytte til trelags vinduer, sier Kristin Gyldenskog, leder av samfunnsavdelingen i Huseiernes Landsforbund.

Få søker om tilskudd
Av boligeierne som har gjort energibesparende tiltak på boligen og som kjenner til muligheten for å søke om tilskudd, svarer 86 prosent at de ikke har søkt om tilskudd.
-Vi mener det bør gis støtte som virker motiverende og som innebærer en reell utgiftsreduksjon ved kostnadskrevende miljøinvesteringer. Enova må også bli flinkere til å formidle til privathusholdninger at det finns støtte å søke om, sier Gyldenskog.

Krever økt støtte
Norske husholdninger betalte i 2016 om lag 400 millioner til Energifondet over strømregningen, gjennom påslag på nettleie. Husholdningene fikk tilbake bare rundt 120 millioner kroner.
- Huseiernes Landsforbund mener husholdningene må få langt mer støtte. Den økonomiske støtten til energibesparende tiltak ved utbedring av boliger bør mer enn dobles, sier Gyldenskog.
Åtte av ti nordmenn har utført energibesparende tiltak når de har pusset opp eller renovert boligen sin. På samme tid i fjor svarte sju av ti nordmenn at de hadde utført energibesparende tiltak ved oppussing av boligen.
- Undersøkelsen viser også en økning når det gjelder ønske og interesse for å gjøre boligen miljøvennlig, sier Gyldenskog.

Kontaktpersoner

Dokumenter